به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟


ارسال نظر نتیجه نظرسنجی